Skip to content

Algemene Voorwaarden van Van Steenberge Brouwerij nv
Deze website is eigendom van Van Steenberge Brouwerij nv

Maatschappelijke zetel: Lindenlaan 25, 9940 Ertvelde

Telefoon: +32 9 344 50 71
Email: info@vansteenberge.com
Ondernemings- en BTW-nummer : BE 0416.362.404

Bescherming van uw persoonsgegevens

Brouwerij Van Steenberge respecteert de privacy van alle bezoekers en garandeert een vertrouwelijke verwerking van alle soorten persoonsgegevens conform de Europese GDPR wetgeving. U kan onze volledige Privacy Policy hier lezen..

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden aan Vansteenberge Brouwerij nv.

Hieronder wordt verstaan: auteurs-, merk-, – en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

We leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Van Steenberge Brouwerij nv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Van Steenberge Brouwerij nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Van Steenberge Brouwerij nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Van Steenberge Brouwerij nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Contact

Vragen over onze Algemene Voorwaarden? Neem contact op via:

Brouwerij Van Steenberge
Lindenlaan 25
9940 Ertvelde
België

T. +32 9 344 50 71
F. +32 9 344 54 20

E. info@vansteenberge.com

Heeft u de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken?